34 godina postojanja

Uvijek uz Vas od 1990. godine!

DSK.hr

Centralno grijanje

centralno

Odabir opreme najèešæe je uvjetovan cijenom koštanja opreme i ureðaja, cijenom energenata kao i uèinkovitošæu sistema, a u poslijednje vrijeme sve se više pažnje posveæuje ekologiji.

 Najjeftiniji uređaji

Krenimo od najjeftinijih uređaja, gdje bismo mogli svrstati: uljne radijatore, elektriène puhalice i termoakumulacione peæi kojima možemo u zavisnosti od njihove velièine tretirati prostorije do cca dvadesetak èetvornih metara. Cijena ovih ureðaja kreæe se oko 1.000,00 kn, a nedostatak im je što uz veliku potrošnju struje, najbolje griju u neposrednoj blizini i teško prenose toplinu na zidove, pa samim tim i prostor uvijek ostaje relativno hladan.

 Kamene ploèe

Za razliku od prethodnih, prijenosnih ureðaja, slijedeæa grupa se fiksno ugraðuje na zidove ili stropove i pruža nam nešto veæi izbor, a odluku donosimo shodno namijeni prostora kojeg želimo grijati. Za stambene prostore, tu su u poslijednje vrijeme popularni el.konvektori, te tzv. «kamene ploèe», a èesto za grijanje kupaonica koristimo i kvarcne grijalice. Konvektori i «kamene ploèe» se lijepo uklapaju u spavaæe sobe, trpezarije i ostale stambene prostorije, a po iskoristivosti su nešto povoljniji od u prvoj grupi navedenih aprata, pa je i cijena istih veæa.

Grijanje visokih prostorija

Ukoliko nam je namjera zagrijavati nešto više prostorije, pa èak i manje hale, za tu svrhu bi mogli upotrijebiti infracrvene grijalice koje su u stanju isijavati toplotni spektar sa veæe visine prema podu, ali im je nedostatak što najbolje griju onaj dio tijela koji je na direktnom udaru zrakama, pa su nam noge najèešæe hladne, a gornji dio tijela topao, iako bi trebalo biti ravnomjerno rasporeðeno. Cijene ovakvih ureðaja može premašiti i desetak tisuæa kuna, ali su dobro rješenje za prostorije sa visokim stropovima. U ovu grupu bismo mogli svrstati i plinske peæi s atmosferskim plamenikom, zatim «naftarice» kod kojih u ložištu izgara kapilarno ubaèena kolièina goriva, pa èak i peæi na petrolej, iako je kod zadnjih dviju veliki nedostatak intenzivan miris energenata u prostoriji. Za ovakvo rješenje treba izdvojiti 2.000,00 – 4.000,00 kn.

Centralno grijanje

Instalacija centralnog grijanja, koja nam za hladnijih dana pruža najveæi komoditet, jer toplinu pripremljenu na jednom mjestu cijevnim razvodom distribuiramo u sve prostorije objekta. U zavisnosti od odabira energenata, cijena opreme se kreæe od 15.000,00 kn – 35.000,00 kn za zagrijvanje stana od cca 100 m2. Najjeftinija je instalacija sa elektriènim kotlom, ali bi struju zbog visoke cijene preporuèili tek kod zagrijavanja manjih stanova u stambenim objektima gdje je problem nedostatak dimnjaka ili prostorije za smještaj rezervoara za lož ulje odnosno u neplinificiranim zgradama.

Ekološki je najprihvatljiviji plin zbog niske emisije štetnih tvari nastalih izgaranjem, ali je poèetna investicija nešto veæa ako se moramo upustiti u kupovinu vlastitog plinskog spremnika. S druge strane, ako uzmemo u obzir veliku kaloriènu vrijednost plina i iskoristivost najnovije generacije plinskih kondenzacijskih kotlova, uložena nešto veæa suma novca u startu, u dogledno vrijeme æe nam se vratiti.

U današnje vrijeme svakako sve popularniji postaju obnovljivi izvori energije, a to bi prvenstveno bila energija sunca s obzirom na veliki broj sunèanih dana našeg podneblja. Korištenje sunèeve energije je veæ duže vrijeme prisutno kod zagrijavanja sanitarne vode, ali se zadnjih godina sve više koristi i kao pripomoæ u zagrijavanju prostora.

Struèni savjet

S obzirom na velik broj na tržištu prisutnih ureðaja za zagrijavanje, svakako prije odluke za kupnju uputno je savjetovati se sa struènom osobom i neobaveznim razgovorom odluèite za Vama najprihvatljiviji naèin grijanja.

Partneri i distributeri za:

Uvoznik i distributer za: