34 godina postojanja

Uvijek uz Vas od 1990. godine!

DSK.hr

Mjerači podtlaka

Zabrana pušenjaZAKON O OGRANIčAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA zabranjuje pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima. Strogi propisi određuju ventilacijski sustav sobe za pušenje, ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje. Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku.

Uređaj za mjerenje i pokazivanje podataka o podtlaku

MJERAč TLAKA / PODTLAKA CP 201-BO

 • Odstupanje +/- 2 Pa
 • Raspon mjerenja od -1000 do +1000 Pa
 • Diferencijalni transmiter tlaka
 • Minimalni raspon 0 do +- 100Pa
 • 2x signal 0-10V ili 4-20mA
 • 2x RCR relej 6°/230VA
 • RS232 izlaz
 • Potrebno napajanje 24V AC/DC
 • ABS IP65 kućište
 • Osvjetljeni LCD, 2 linije
 • Moguća narudžba napajanje 230VAC
 • Jamstvo godina dana

 

Po najnovijem ZAKONU O OGRANIčAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA koji je donesen u Listopadu 2008. godine, zabranjuje se pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima.

Prostor za pušenje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor
 • prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore i ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora
 • prostor mora biti namijenjen isključivo pušenju,
 • u prostoru se ne smije konzumirati hrana ni piće.
 • prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija sa cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se kao dio zida.
 • Iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka »Prostor za pušenje« s navedenim brojem osoba koje istodobno prostor za pušenje može primiti.
 • Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka »Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu«.
 • Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje. Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
 • Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
 • Ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje.
 • Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku.
 • Ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno.
 • Sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m².
 • Zrak iz prostora za pušenje ne smije se reciklirati nego mora putem ventilacijskog sustava biti izveden u otvoreni prostor.

Partneri i distributeri za:

Uvoznik i distributer za: