34 godina postojanja

Uvijek uz Vas od 1990. godine!

DSK.hr

Umreženi sistemi

solarne_celijeSolarni fotonaponski sistemi vam omogućuju proizvodnju električne energije. Montažom fotonaponskih ćelija, isti proizvode istosmjernu električnu struju, koju je potrebno pretvoriti u izmjeničnu pomoću invertera (pretvarač). Iza invertera ugrađuje se brojilo električne struje koje mjeri količinu proizvedene energije. Proizvedena energija koja se ne upotrijebi na objektu gdje je sistem instaliran šalje se direktno u javnu mrežu i prodaje se javnom distributeru električne energije.

Za fotonaponske sisteme, fotonaponske ćelije, mrežne sunčeve elektrane sukladno novim propisima o korištenju sunčeve energije u svim područjima gospodarstva, a naročito u stanogradnji, gdje su troškovi za grijanje i hlađenje znatno visoki, uvode se poticaji za ugradnju fotonaponskih ćelija. Solarni fotonaponski sustavi su ekonomski isplativi, vrijeme povrata investicije iznosi od 5 do 13 godina, ovisno o lokaciji i ostalim specifičnostima.

inverter_fotonaponski_sistemi

Prednosti instaliranja fotonaponskog sustava su višestruke za korisnike i okoliš.

Vlastiti izvor energije omogućije energetsku neovisnost, izuzetno nisko održavanje, povećava vrijednost vaše nekretnina, životni vijek 30 ili više godina , državni poticaji prilikom ugradnje smanjuju investicijske troškove, zaštita okoliša čisti izvor energije pomaže u smanjenju globalnog zatopljenja.
Solarni fotonaponski moduli služe za izravnu pretvorbu sunčeve svjetlosti u električnu energiju, a izvode se kao fotonaponske ćelije  koje mogu biti proizvedene od  monokristaličnog i polikristaličnog slicija, amorfnog silicija ili kadmij-telurida i bakar-indij-diselenida.
Umreženi fotonaponski moduli koriste mrežu kao spremnik u interaktivnom režimu rada. Tada se viškovi (najčešće danju za sunčanog vremena) predaju mreži, a noću i u uvjetima manje insolacije iz mreže se uzimaju manjkovi.
Solarni fotonaponski sustavi predstavljaju integriran skup fotonaponskih modula (kolektora) i ostalih komponenata, projektiran tako da primarnu sunčevu energiju izravno pretvara u konačnu električnu energiju kojom se osigurava rad određenog broja istosmjernih i/ili izmjeničnih trošila..

FOTONAPONSKI

Mrežni fotonaponski sustav spojen na električnu mrežu može biti:
pasivni, kod kojih mreža služi (samo) kao pričuvni izvor
aktivni (interaktivni), kod kojih mreža može pokrivati manjkove, ali i preuzimati viškove električne energije iz fotonaponskih modula
Pasivni mrežni fotonaponski sustavi električnu mrežu koriste samo uvjetno, u razdobljima kada fotonaponskih moduli ne mogu proizvesti dovoljne količine električne energije, primjerice noću kada su istodobno akumulatori električne energije prazni.
Aktivni, odnosno interaktivni mrežni fotonaponski sustavi mrežu koriste interaktivno, uzimajući je u slučaju većih potreba ili vraćajući je u slučaju viškova električne energije proizvedene u fotonaponskim modulima.

Krovovi kuća imaju idealne plohe za instaliranje fotonaponskog sustava. U tom slučaju  imamo na raspolaganju veliki “neiskorišten” prostor koji je, vizualno najmanje upadljiv i izravno izloženost suncu i svjetlosti.

fotonaponske_celije

Ukoliko nemate mogućnost montaže na krovu, fotonaponski sustav se može montirati na nosivu konstrukciju na nekom drugom prikladnom mjestu koje ima dobru orjentaciju uz uvijet da je spojno mjesto za priključak na električnu mrežu u neposrednoj blizini.

Orijentacija: sistemi su najučinkovitiji na krovovima okrenutim prema jugu, jugoistoku i jugozapadu ( do 95% efikasnosti) na sjevernoj strani iznosi oko 60% efikasnosti
Fotonaponske ćelije se mogu instalirati na ravnoj i kosoj plohi s time da je optimalni nagib je od 30-40 stupnjeva. Preporuča se minimalni nagib od 15 stupnjeva kako bi se osiguralo ispiranje prašine sa ploča.

Površina ne smije biti u hladu od susjednih objekata ili drveća s obzirom da i manje prigušenje svjetla može dovesti do značajnog gubitka energije.

Postavljanje fotonaponskih ćelija ne zahtjeva izdavanje lokacijske dozvole kod individualnih objekata. Međutim ako stanujete u stambenoj zgradi, potrebna je suglasnost ostalih stanara.

solarni_fotonaponski_moduli

Dobro pozicionirani fotonaponski sustav sunčane elektrane instalirane snage od 1 kWp davao bi oko 750kWh/godišnje. Odnosno za 2 kWp autonomni sustav će generirati oko 1500 kWh godišnje, što je oko 50% od prosječne potrošnje električne energije za prosječno domaćinstvo.

Godišnji dobitak energije iz fotonaponskog sistema (kWh)
=
Maksimalna snaga sistema (Wp)
x
Srednji godišnji sunčani sati
x
0,75 (srednji gubici sistema/invertera)
x
365

Partneri i distributeri za:

Uvoznik i distributer za: