34 godina postojanja

Uvijek uz Vas od 1990. godine!

DSK.hr

Solarno grijanje

solarno grijanje

comapctSonnenkraft solarni paketi

 • Comapct
 • Comfort
 • Comfort plus

Uz proizvode nudimo izradu projektne kalkulacije izvedbe solarnog sustava Vašeg doma u licenciranom programskom paketu PolySun Sonnenkrafta.

Sve popularniji izvor energije u današnje vrijeme postaje sunce. S  ekonomskog i ekološkog aspekta zasigurno najbolji iskoristivi izvor energije u funkciji pripreme vode.

 

Princip rada

solarno_grijanjeA – sunce

B – dodatni grijač vode

D – termički bojler

M – solrni kolektor

N – bojler

O – bojler

 

 

 

 

 

SOLARNI PAKET DO 4 ČLANA

 • Solarni kolektor 2.5 m2
 • Bojler BSV 200 litara ELBI
 • Solarna automatika
 • Solarna pumpna grupa
 • Nosači za kolektore
 • Expanziona posuda
 • Nosač za expanzionu posudu sa holenderom i nepvratnim ventilom
 • Spojni set za povezivanje kolektora
 • Antifriz koncentrat 10 litara

Cijena sa PDV-om: 12 168,75 kn

 

SOLARNI PAKET 6-8 ČLANOVA

 • Solarni kolektor 2.5 m2 x 2 = 5 m2
 • Bojler BSV 300 litara ELBI
 • Solarna automatika
 • Solarna pumpna grupa
 • Nosači za kolektore
 • Expanziona posuda
 • Nosač za expanzionu posudu sa holenderom i nepvratnim ventilom
 • Spojni set za povezivanje kolektora
 • Antifriz koncentrat 10 litara

Cijena sa PDV-om: 16 641,25 kn

 

SOLARNI PAKET 8 – 12 ČLANOVA

 • Solarni kolektor 2.5 m2 x 3 = 7.5 m2
 • Bojler BSV 500 litara ELBI
 • Solarna automatika
 • Solarna pumpna grupa
 • Nosači za kolektore
 • Expanziona posuda
 • Nosač za expanzionu posudu sa holenderom i nepvratnim ventilom
 • Spojni set za povezivanje kolektora
 • Antifriz koncentrat 10 litara

Cijena sa PDV-om: 21 617,50 kn

 

Partneri i distributeri za:

Uvoznik i distributer za: