34 godina postojanja

Uvijek uz Vas od 1990. godine!

DSK.hr

Plin

Gradski plin se u Rijeci proizvodi još od davne 1852. godine, dok se miješani plin proizvodi od 1992. godine. Prednosti miješanog plina u odnosu na gradski plin su u stupnju iskoristivosti, ujednačenom pritisku, višim kaloričnim vrijednostima te nižoj prodajnoj cijeni. Miješani plin je za razliku od gradskog teži od zraka i ne sadrži ugljični monoksid (CO). Radi sličnih karakteristika miješanog i prirodnog plina (Wobbe broj) dolaskom prirodnog plina u Rijeku svim će korisnicima miješanog plina biti omogućeno njegovo korištenje bez dodatnih preinaka na plinskim instalacijama i plinskim trošilima.

Usporedba potrošnje miješanog plina s ostalim energentima

Za usporedbu su prikazani energenti koje bi mjesečno koristila prosječna četveročlana obitelj u stambenom prostoru površine 60 m2.

 Trošilo

 Miješani plin

Električna energija

Loživo ulje

Etažno grijanje (prosječna mjesečna potrošnja, samo u hladnim dnima)

93 m3 x 4,69 kn/m3

1320 kWh x 0,671 kn/kWh

132 lit x 4,128 kn/lit

 Trošak

436,17 kn 

885,72 kn

544,89 kn

Priprema tople vode (bojler) – prosječna mjesečna potrošnj iznosi 3,5 m3 vode

14 m3 x 4,69 kn/m3

198 kWh x 0,671 kn/kWh

20 lit x 4,128 kn/lit

Trošak

65,66 kn 

132,86 kn

82,56 kn

Priprema hrane (štednjak) – prosječna mjesečna potrošnja

8 m3 x 4,69 kn/m3

115 kWh x 0,671 kn/kWh

115 kWh x 0,671 kn/kWh

Trošak

37,52 kn

77,16 kn

77,16 kn

UKUPNI GODIŠNJI UTROŠAK

3.419,01 kn

6.948,84 kn

4.641,09 kn

Kao što je vidljivo ušteda miješanog plina u odnosu na električnu energiju iznosi 3.529,83 kn godišnje, dok je na godišnjoj razini loživo ulje za 1.222,08 kn skuplje od miješanog plina. Cijene energenata su informativne i bile su važeće na dan pisanja članka, dok svakim danom njihova vrijednost raste, a samim time proporcionalno se povećava isplativost plina. Za precizniju kalkulaciju korigirajte cijene energenata sa aktualnim.

Tehničke karakteristike i cijene energenata

 ENERGENT

 Cijena u kn

Ogrijevna vrijednost u kWh

Cijena u kn po kWh

Miješani plin

 4,690  14,200

0,33

Električna energija

0,671

1,000

0,671

Lož ulje

4,128

10,030

 0,412

 

Za dodatne informacije kontaktirajte energetske savjetnike i saznajte dobar savjet iz prve ruke.

Telefon +385 51 353 044, +385 51 353 032, +385 51 353 040

E-mail: savjetnik@energo.hr

Partneri i distributeri za:

Uvoznik i distributer za: