34 godina postojanja

Uvijek uz Vas od 1990. godine!

DSK.hr

Solarno grijanje

Solarni paket do 4 člana

Solarni paket 6-8 članova

Solarni paket 8-12 članova

 

SOLARNI PAKET DO 4 ČLANA

 • Solarni kolektor 2.5 m2
 • Bojler BSV 200 litara ELBI
 • Solarna automatika
 • Solarna pumpna grupa
 • Nosači za kolektore
 • Expanziona posuda
 • Nosač za expanzionu posudu sa holenderom i nepvratnim ventilom
 • Spojni set za povezivanje kolektora
 • Antifriz koncentrat 10 litara

Cijena sa PDV-om: 12 168,75 kn

SOLARNI PAKET 6-8 ČLANOVA

 • Solarni kolektor 2.5 m2 x 2 = 5 m2
 • Bojler BSV 300 litara ELBI
 • Solarna automatika
 • Solarna pumpna grupa
 • Nosači za kolektore
 • Expanziona posuda
 • Nosač za expanzionu posudu sa holenderom i nepvratnim ventilom
 • Spojni set za povezivanje kolektora
 • Antifriz koncentrat 10 litara

Cijena sa PDV-om: 16 641,25 kn

SOLARNI PAKET 8 – 12 ČLANOVA

 • Solarni kolektor 2.5 m2 x 3 = 7.5 m2
 • Bojler BSV 500 litara ELBI
 • Solarna automatika
 • Solarna pumpna grupa
 • Nosači za kolektore
 • Expanziona posuda
 • Nosač za expanzionu posudu sa holenderom i nepvratnim ventilom
 • Spojni set za povezivanje kolektora
 • Antifriz koncentrat 10 litara

Cijena sa PDV-om: 21 617,50 kn

Partneri i distributeri za:

Uvoznik i distributer za: