32 godina postojanja

Uvijek uz Vas od 1990. godine!

NOVOSTI

Koji peleti su najkvalitetniji peleti?

peletiPeleti su postali najtraženiji energent za grijanje. Što su peleti?Peleti su drvo! Pelete koristimo za grijanje u pećima i kotlovima prilagođenim za loženje peleta. Peleti su proizvod dobiven iz drva, po mogućnosti iz jezgre debla s što manjim udiom same kore, jer kora sadržava najviše vlage i prašine te ima manju kaloričnu vrijednost od jezgre. Idealno drvo za za proizvodnju peleta je ono koje ne izgara ni suviše dugo, ni suviše kratko te stvara žar dugog trajanja (grab, bukva).

Peleti se izrađuju od otpadne piljevine pod visokim tlakom čime dolazi do zgušnjavanja (20% meko drvo + 80% tvrdo drvo). Nije dopušteno koristiti kemijske aditive ili ljepila prilikom proizvodnje peleta. Peleti sadrže minimalnu količinu vlage i pepela te imaju maksimalnu energetsku vrijednost za određenu vrstu drveta od kojih su proizvedeni.

U loženju peletima imamo maksimalnu kontrolu jer pelete doziramo prema potrebi grijanja.

Kod izrade peleta koristi se više vrsta bjelogoričnih i crnogoričnih drva (bukva, grab, jela).

Bukva (4.200 kcal/kg) je najraširenije drvo u Europi, te se sve deklaracije izvode prema kaloričnoj vrijednosti bukve.

Peleti od jelovine (4.100 kcal/kg) imaju manju kaloričnu moć ali dulje gore jer je jelovina drugačije vlaknaste strukture s određenim udjelom smole zavisno od obrade peleta pri proizvodnji.

Udio određenog drveta zavisi od proizvođača i ne mora biti uvjet za odabir peleta, jedini osnovni uvjet kod kupovine peleta da je na vreći istaknut neki od certifikata koje proizvođač posjeduje za proizvodnju peleta (EN Plus, OEN M7135, DINPlus…)

Kako prepoznati kvalitetne pelete?

1.    Certifikat istaknut na vreći

certifikat_peleta

2.    Motanjem peleta po prstima ne bi trebalo biti prašine (u samoj vreći bi trebalo biti što manje prašine)
kvaliteta_peleta
 
3.    Peleti moraju mirisati po drvu
miris_peleta
 
4.    Peleti se moraju lomiti, a ne pucati
kvaliteta_peleta_2
 
 
5.    Vizualni test u čaši vode:
usporedba_peleta
Peleti u vodi trebaju potonuti, te nakon nekog vremena nabubriti, voda NE SMIJE promjeniti boju, mrvice će plivati po čaši ali voda mora biti bistra. Nakon mješanja i raspadanja peleta, odvojit će se i eventualna nečistoća koju bi mogli sadržavati peleti, te će isti biti vidljivi u čaši
usporedba_peleta_2

 

Certificiranje peleta (ENplus-A1, OEN M 1735, DINplus)

Međunarodna udruga proizvođača peleta odredila je naziv novog certifikata koji će se koristiti u proizvodnji peleta
EN 14961-2, koji će zamjeniti neke od postojećih certifikata. Prema usporedbi standarda važnijih certifikata za pelete dolazimo do podataka o standardu da certificirani peleti moraju zadovoljiti sljedeće standarde:

Promjer:     6mm         (dozvoljeno od 4 do 10mm)
Duljina:     30 mm         (do 5 x promjer)
Gustoća:     od 1,12 kg/dm3
Sadržaj vode:     manje od 10,0%
Abrazija:    manje od 2%
Mehanička čvrstoća:    više od 97,5%
Sadržaj pepela na 815C:    manje od 0,5%
Energetska snaga:        više od 18 MJ/kg

Ovo su vrijednosti koje govore same za sebe ali želimo pojasniti neke detalje vezane za standard certifikata.

DULJINA :  Predugi peleti mogu dovesti do začepljenja transportera peleta, tako da je preporuka da je duljina malo manja od norme, ali i prekratki peleti odnosno umrvljeni mogu dovesti do većeg ubacivanja peleta što će utjecati na rad peći

GUSTOĆA : Gustoća je značajka kvalitete, koja ukazuje na specifičnu težinu peleta. Veća vrijednost znači da je za određenu debljinu pelet jače prešan te mu je mehanička čvrstoća veća.

SADRŽAJ VLAGE :  sadržaj vlage mora biti što manji kako bi se povećala kalorična vrijednost te smanjila potrošnja peleta

PEPEO : Mala količina pepela što peleti proizvode prilikom izgaranja označava čisto izgaranje te se takav pepeo može koristiti kao gnojivo. Novi standardi EN 14961-2 i EN plus određuju maksimalnu vrijednost pepela od 0,7% kod temperature izgaranja od 550C.

MEHANIČKA ČVRSTOĆA : Pokazuje postotak količine sitnih čestica proizvedenih kad su peleti izloženi određenom opterećenju. To opterećenje simulira proces ispuhivanja, odnosno koliko se peleti mrve u dodiru jedan s drugim. Što je niža vrijednost veća je kvaliteta peleta. Manje mrvljenja i prašine više mjesta za pelete u spremniku. Prašina utječe na izgaranje peleta u ložištu jer smanjuje količinu zraka za kvalitetno izgaranje.

Standardi definiraju kaloričnu snagu peleta u potpuno suhom stanju. Znači treba pripaziti na vlagu prilikom skladištenja kako ne bi smanjili kaloričnu snagu peleta.

Neki proizvođači mogu koristiti aditive za bolje prešanje peleta, takvi aditivi ne smiju biti na kemijskoj bazi te se ne bi trebali koristiti više od 2% koliko je maksimalno dozvoljeno.

 

 

Partneri i distributeri za:

Uvoznik i distributer za:

a